Tẩy trắng răng

Hình ảnh trước và sau khi tẩy trắng răng

Mốt số hình ảnh điển hình trước và sau khi tẩy trắng răng

Răng trắng sáng sau 1 giờ tại phòng khám Nha Khoa Minh Khai bằng kỹ thuật tẩy trắng răng với ánh sáng White Smile

Hình ảnh trước và sau khi tẩy trắng răng bằng ánh sáng xanh với White-Smile
Hình ảnh trước và sau khi tẩy trắng răng bằng ánh sáng xanh với White-Smile

Răng trắng lên sau 5 ngày tẩy trắng răng tại nhà bằng Opalescence

Hình ảnh trước và sau khi tẩy trắng răng với Opalescence Boost
Hình ảnh trước và sau khi tẩy trắng răng với Opalescence Boost

Một số ca nhiễm màu nặng đã được tẩy trắng răng thành công: 

  • Tẩy trắng răng có vết ố vàng do Fluorosis

  • Tẩy trắng răng vàng do thức ăn màu thấm nhiễm

  • Tẩy trắng răng vàng do nhiễm tetracyline.

Was last modified: June 28th, 2018 by thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *