199 Nguyễn Thị Minh Khai

P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, TP. HCM

Thứ Hai - Bảy

Sáng: 08:00 – 12:00 - Chiều: 13:30 – 20:30

Liên hệ

Hotline 2: +84 902 66 10 19
Điện thoại: 028 3925 33 99
199 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận. 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Từ Thứ Hai – đến Thứ 7

Sáng: 09:00 – 12:00

Chiều: 13:30 – 20:30