Chữa tủy - đau răngdich vu

CHỮA TỦY – ĐAU RĂNG

Bảo tồn răng thật luôn luôn là lời khuyên nha sĩ dành cho bệnh nhân. Với kỹ thuật hiện đại ngày nay, việc điều trị tủy giúp cứu giữ được nhiều răng mà lẽ ra trước đây phải nhổ bỏ.

Was last modified: December 3rd, 2018 by thanh