Niềng răng

Niềng răng (chỉnh nha) là gì?

Đã đăng vào
Niềng răng (chỉnh nha) là gì?

Niềng răng là gì? Niềng răng hay chỉnh nha là thuật ngữ sử dụng trong nha khoa, là phương pháp can thiệp kỹ thuật bằng các khí cụ nha khoa để sắp xếp, xử lý, đưa răng về vị trí mong muốn. Chỉnh nha là một loại hình nha khoa đặc biệt, điều chỉnh các […]