Răng sứ thẩm mỹ

Có bao nhiêu loại răng sứ?

Đã đăng vào

Hiện nay có nhiều loại răng sứ khác nhau, dựa vào vật liệu và quy trình sản xuất mà răng sứ được chia ra làm 2 nhóm: Nhóm thứ 1: Răng sứ toàn phần Răng sứ có sườn Ziconia Răng sứ được làm từ nguyên khối Ziconia Răng sứ có sườn là sứ ép (thường […]